divendres, 23 d’octubre de 2009

Presentació del llibre "El caudal mínimo medioambiental del tramo inferior del río Ebro", de Josep Maria Franquet


Aquest divendres dia 30 d'octubre, a les 17h tindrà lloc a la Casa de l'Aigua, la presentació, amb roda de premsa inclosa, del llibre titulat "El caudal mínimo medioambiental del tramo inferior del río Ebro", escrit per Josep Maria Franquet, Doctor Enginyer Agrònom i Director de la UNED Tortosa.

L'acte serà presentat per Manolo Tomàs, portaveu de la PDE.
Acte seguit hi haurà un petit refrigeri.

Aquí teniu un breu resum del contingut del llibre per anar fent boca:

Modernament, s’estableix el principi de què part de l’aigua disponible es té que destinar a assegurar el manteniment d’un cert “cabal ecològic mínim” en els rius, que assegurés la permanència de la biota preexistent, sense deteriorament ambiental. Això significa, per un costat, que les obres o infraestructures de regulació i derivació de cabals hauran de garantir un cabal romanent al riu aigües avall de les mateixes, i per altre costat, que una part d’aquest romanent no tindrà altra utilització i constituirà, per sí mateix, una demanda d’aigua. O sigui, que la part d’aquesta demanda ambiental que no estigui inclosa en les demandes existents o consolidades s’haurà de cobrir addicionalment en base a les prioritats d’ús que, en el seu cas, al Pla hidrològic corresponent assenyali per a aquest tram del riu.

En el cas del tram inferior de l’Ebre (comprés entre el sistema d’embassaments Mequinensa-Ribarroja-Flix i la desembocadura), espai natural d’extraordinari interès ecològic nacional i internacional, l’anomenat "cabal de compensació" previst en el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre de 100 m3/seg., resulta absolutament insuficient i es va fixar en el seu dia de mode aleatori i injustificat. Tal com ja s’ha assenyalat en l’estudi que presentem, que empra una metodologia original per subtrams, aquest cabal no hauria d’ésser inferior als 273 m3/seg. en cabal fictici continu aigües avall de l’assut de Xerta-Tivenys o bé 326 m3/seg. aigües amunt d’aquest lloc, distribuint-se al llarg de l’any d’acord a l’hidrograma natural dels cabals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada