dijous, 19 de febrer del 2009

SAPS PARAULES, DITES, RONDALLES, CONTES, JOCS...SOBRE EL RIU??

Des de la Casa de l’Aigua col·laborarem amb l’associació Hàbitats -Projecte Rius- en una nova iniciativa anomenada “Rius de paraules” que podeu trobar a la web http://www.projecterius.org/

El projecte consisteix en reunir tota una sèrie d’informació sobre el vocabulari, jocs, rondalles...vinculat als rius, i centrat en recollir les paraules de tots els dialectes del català. L’objectiu d’aquest projecte és la recuperació i recopilació del patrimoni i riquesa lingüística, lexicogràfica i cultural vinculada als nostres rius, deixant constància de la varietat i diversitat de formes del català al llarg del territori del Principat. Es tracta, en resum, de recuperar en la mesura del possible la cultura popular lligada als espais fluvials del nostre

Es pot fer arribar a casaigua.fnca@unizar.es


FENT CULTURA FLUVIAL

Quin vocabulari relacionat amb els rius creieu que és propi de la vostra localitat o comarca? Afegiu tot el que se us acudeixi sobre el saber popular al voltant dels rius que conegueu, és a dir, expressions, jocs, contes rondalles, llegendes i cançons populars. Indiqueu l'indret/s d'on és propi.

Exemples :

> Fer passeres: llençar còdols petits i planers al riu tot intentant que facin salts en tocar l'aigua (Comarques de Girona)
> Sempeques: joc de riu (Camps de Tarragona)
> "Cadascú tira l'aigua al seu molí i deixa sec el del veí" (Dita catalana)


ENDINSEU-VOS AL RIU

Desgraneu el coneixement popular que tingueu en relació als tres apartats següents i anoteu de quin parlar és propi, si ho sabeu:

a) El riu (hidromorfologia i estructures presents als rius).

Exemples:

> Codolla: bassa d'aigua que es localitza a les roques i barrancs (Parlar tortosí).
> Galatxo: canal per al regadiu o la navegació. (Parlar tortosí).
> Peixera: resclosa. (Parlar tortosí).
> Sallent: saltant d'aigua (Parlar garrotxí).
> Glera: grava d'un riu o barranc que l'aigua pràcticament no cobreix (tortosí).

b) Els habitants del riu.

Exemples:

> Espiadimonis / parot / damisel·la...: libèl·lula (Diversos parlars)
> Papi-bou: capgròs (Parlar baixempordanès)
> Galàpat: gripau (Parlar garrotxí i gironí)
> Víbria: serp d'aigua (Camp de Tarragona)
> Suaquer: saüc (St Martí de Llémena)

c) Els veïns del riu (influència d'activitats humanes al voltant dels rius.

Exemples:

> Paiol: el lloc, vora el riu, on temps enrere es descarregava el blat (Parlar tortosí)
> Antivar: alçar el nivell de l'aigua mitjançant una paret o una taula de fusta (Parlar tortosí).
> Enraioador: lloc de la vora del riu on es construïen els rais (Parlar dels Pallars)
> Gabella: impost fluvial que havien de fer efectiu a les poblacions importants de les riberes del riu Ebre aquells que volien navegar pel riu Ebre en temps de Joan I (Terres de l'Ebre)

*Comentaris:

-

-

-

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada